Galleries & Stuff

Followers

My CMON rank

Me on Putty&Paint


I've completed another two Warhammer miniatures (28mm scale):
Another Dark Elf Sorceress - photos in gallery
Vampire Counts Necromancer - photos here
Both minis for sale, check this link
Skończyłem dwie kolejne warhammerowe figurki: 
Kolejną Elfią magiczkę (galeria tutaj) i wampirzego nekromantę (tutaj). Obie są na sprzedaż, tutaj :)

Leave a Reply