Galleries & Stuff

Followers

My CMON rank

Me on Putty&Paint

Archive for December 2011

I've just finished this lady - 28mm from Games Workshop. More pics in the gallery

Mini is for sale, hereWłaśnie skończyłem maziać taką panią - 28mm, produkcji Games Workshop. Więcej zdjęć tutaj

Figurka jest na sprzedaż, tutaj


 I've just finished this - Master Box bike with Mantis Miniatures figure set (35030). Figures are designed to Great Wall Hobby kit, so they required some fitting and trimming. Afterwards - fun to paint :)     
More pics soon :)


Właśnie skończyłem winietkę - motor Master Boxa z figurkami Mantis. Figurki są "fabrycznie" dopasowane do modelu Great Wall, takoż wymagały nieco pracy przy dopasowaniu. Poza tym - miło się malowało :)
Więcej fotek wkrótce!