Galleries & Stuff

Followers

My CMON rank

Me on Putty&Paint

I've just finished this lady - 28mm from Games Workshop. More pics in the gallery

Mini is for sale, hereWłaśnie skończyłem maziać taką panią - 28mm, produkcji Games Workshop. Więcej zdjęć tutaj

Figurka jest na sprzedaż, tutaj

Leave a Reply